LUMOS

LUMOS

Twórcy: Adam Prochownik, Maciej Motyl, Łukasz Chojnacki, Artur Błażejewski, Mateusz
Chabik, Damian Stolarczyk, Paweł Ryman

Nazwa robota jest akronimem słów: luminescencyjny układ mobilny oświetlający sąsiedztwo.

Projekt powstał w ramach udziału członków Koła w 19. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 2015, odbywającym się w Warszawie. Motywem przewodnim imprezy było zświatło”. Stąd wziął się pomysł na stworzenie zmobilnej lampki”. Konstrukcję ukończono w ciągu miesiąca.

 

Robot w swoim działaniu miał znaleźć najciemniejszy punkt pomieszczenia, pojechać do niego, następnie zapalić umieszczoną na nim diodę. W tym celu wykorzystano możliwości  jakie dawały algorytmy przetwarzania obrazów z zamontowanej kamery. Całość tych obliczeń wykonywał minikomputer Raspberry Pi, który także wyznaczał cel.

Część mechaniczna robota wykorzystywała możliwości platformy klasy 3,0. Na planie okręgu, w równych odstępach od siebie, rozmieszczono koła szwedzkie, każde napędzane osobnym silnikiem. Pozwoliło to na poruszanie się w dowolnym kierunku, bez konieczności zwrócenia zprzodem” do obranego celu. Za sterowanie silnikami odpowiadała płytka ewaluacyjna STM32-Discovery. Dodatkowo do wykrywania przeszkód, jakie mogły się znaleźć na drodze konstrukcji, użyto sonarów.