Posts by Kornel Koszela

Kolejny wyjazd z grantu Najlepsi z Najlepszych 3.0

Dzięki grantowi NN3.0 przyznanemu nam przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym oraz w zeszłym roku mieliśmy możliwość zaprezentowania...

„KoNaR” podbija Stany

„KoNaR” podbija Stany

6. maja nasza reprezentacja wróciła do Polski z olimpiady robotycznej RoboGames 2018 odbywającej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zawody zakończyły się...