Kolejny wyjazd z grantu Najlepsi z Najlepszych 3.0

Dzięki grantowi NN3.0 przyznanemu nam przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym oraz w zeszłym roku mieliśmy możliwość zaprezentowania się oraz chłonięcia wiedzy na zawodach na całym świecie.
Pekin, Rumunia, Japonia, Estonia, a już wkrótce – Brazylia. Mogliśmy porównywać poziom oraz sposób organizacji na wielu zawodach, co zmotywowało nas do działania:
– Robotic Arena stała się wydarzeniem prawdziwie międzynarodowym, z reprezentacjami ponad 6 krajów,
– Robotyczna Szachownica przechodzi właśnie transformację, prace nad jej drugą, bardzo udoskonaloną wersją w oparciu o zebrane wrażenia oraz zdobytą wiedzę już trwają,
– nasze roboty typu LineFollower oraz MiniSumo stały się konstrukcjami klasy światowej,
– powstają zupełnie nowe roboty, przygotowane specjalnie pod konkurencje na niektórych zagranicznych zawodach.

Comments are closed.