O nas

limba

W skrócie

Koło Naukowe Robotyków „KoNaR” działa nieprzerwanie od 2003 roku przy Katedrze Cybernetyki i Robotyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Zostało założone przez ówczesnego studenta 4. roku, a obecnie dra inż. Łukasza Małka, będącego jednocześnie jego pierwszym prezesem. Od tego czasu główne zadania podejmowane w kole to budowa robotów oraz organizacja zawodów, w których roboty te mogą stanąć ze sobą w szranki.

Najwcześniejszym zorganizowanym przez koło wydarzeniem były I Otwarte Zawody Robotów Minisumo. Zainteresowanie, z jakim się one spotkały, spowodowało, że są one organizowane do dziś w rozszerzonej formie, jako zawody Robotic Arena.

Co poza tym?

Nasze zainteresowania obejmują zagadnienia z zakresu:

  •     sterowania robotów,
  •     sztucznej inteligencji,
  •     programowania mikrokontrolerów,
  •     systemów sensorycznych,
  •     systemów wykonawczych.

Poza działalnością projektową i badawczo-naukową KoNaR organizuje seminaria, warsztaty oraz bierze udział w wielu akcjach popularyzatorskich, w których propagowane są tematy związane z szeroko pojętą robotyką.

Warsztaty robotyczne

Przygodę z robotami najlepiej zacząć po prostu od ich konstruowania. Stąd też, na początku każdego semestru zimowego, koło organizuje Warsztaty Robotyczne. W ich ramach studenci, którzy stoczyli już bój z algebrą, analizą i programowaniem oraz otrzymali wpis na trzeci semestr, konstruują roboty pod czujnym okiem kolegów i koleżanek z KoNaRu.